Kupite svojo sanjsko hišo, stanovanje,

poslovni prostor ali zemljišče

property-b550

Nepremičninske agencije so začele

preko sistema eBORZA nepremičnin ponujati

novo storitev – licitacijo nepremičnin.

eBorza napremičnin kupcu omogoča varen in diskreten nakup nepremičnine, za pošteno ceno. Lastnik pa tako doseže pošteno oziroma v trenutku prodaje najvišjo ceno za svojo nepremičnino.

50+izvedenih licitacij
1000+registriranih uporabnikov
257+je največje število udeležencev na posamezni licitaciji

Predvajaj video klip

Oddaj svojo ponudbo in zmagaj.

select-w550

Kupci nepremičnin

Varen in diskreten nakup nepremičnine,

za pošteno ceno.

Več
select-w550

Kupci nepremičnin

Varen in diskreten nakup nepremičnine,

za pošteno ceno.

podrobneje
property-seller-w550

Lastniki nepremičnin

Pošteno oziroma v trenutku prodaje najvišja cena za vašo nepremičnino.
Več
property-seller-w550

Lastniki nepremičnin

Pošteno oziroma v trenutku prodaje najvišja cena za vašo nepremičnino.
podrobneje

Kupite svojo sanjsko hišo, stanovanje, poslovni prostor ali zemljišče

Varno & transparentno

Kako deluje?

Način sodelovanja na dražbi
1.

Objava licitacije

Prodajalec vpiše svojo nepremičnino v sistem. Mogoče so tako dražbe kot zbiranje ponudb. 

2.

Prijava na licitacijo

Na posamezno licitacijo se je mogoče prijaviti času od objave licitacije do poteka roka za prijavo na to licitacijo, določenega v Razpisu licitacije

3.

Oddaja ponudb na licitaciji

Na posamezni licitaciji lahko odda ponudbo vsaka oseba, ki je oddala prijavo za licitacijo in je bila njena prijava potrjena.

4.

Končanje licitacije

Licitacija se končna, ko poteče čas za prijavo na licitacijo, če se do tega roka na licitacijo ne prijavi nihče, oziroma če se do poteka roka za prijavo na licitacija, prijavi vsaj ena oseba glede na vrsto licitacije.

Predvajaj VIDEO

eBORZA NEPREMIČNIN

transakcijski sistem za izvedbo licitacij

eBorza.si nepremičnin je najsodobnejši evropski transakcijski sistem za izvedbo licitacij nepremičnin, ki omogoča varno, diskretno in transparentno izvedbo dražbe ali zbiranja ponudbe za prodajo oziroma nakup nepremičnine.
Transakcijski sistem eBorza nepremičnin upravlja podjetje INFORMACIJSKA BORZA NEPREMIČNIN d.o.o., za izvedbo organiziranih dražb stečajnih upraviteljev, nepremičninskim agencij in drugih pravnih osebah.

Glavne prednosti eBORZE

Glavne prednosti za kupce nepremičnin:

 • sistem je zelo enostaven, pregleden, transparenten, diskreten in varen,
 • posamezni kupec oz. dražitelj lahko nastavi »JukeBox« – v sistem vpiše svojo najvišjo ponudbo za  licitirano nepremičnino (ali več nepremičnin) in sistem bo sam, avtomatsko, po korakih licitiral za kupca. Kupčeva prisotnost ob računalniku v takem primeru ni potrebna,
 • sistem omogoča izjemno diskretnost kupcev – nihče, razen organizatorja dražbe ne pozna kupčevih osebnih ali drugih podatkov, saj se kupci v sistem prijavljajo/pojavljajo s šiframi,
 • poročilo o izidu licitacije je izdelano avtomatsko, v nekaj sekundah po zaključku licitacije. Kdo je »zmagovalec« licitacije je vidno šele z vpisom v zemljiško knjigo. Poročilo prejmejo samo tisti kupci, ki so sodelovali na licitaciji,
 • možna je natančna seznanitev z nepremičnino, ki je predmet licitacije – z vso slikovno in drugo dokumentacijo, ki omogoča nakup brez ogleda (v primeru, da je kupcec npr. v tujini oz.  kako drugače ne more priti na ogled),
 • nekatere nepremičnine imajo priloženo cenitev, kar kupcem omogoča, da pridobijo na banki ustrezno pred-odobritev višine kredita in tako na licitaciji »vedo« do katerega zneska lahko licitirajo oziroma oddajo svojo naj-sprejemljivejšo ponudbo.

Glavne prednosti za lastnike nepremičnin:

 • maksimiranje prodajne cene – nepremičnina je praviloma prodana za najvišjo možno ceno in kupci nimajo možnosti vršiti pritiska na nižanje cene,
 • licitacije so za kupce zelo privlačne – vsi računajo na ugodnejšo ceno, pogosto pa prav veliko zanimanje za nepremičnino povzroči »čredni nagon« in posledično višjo doseženo ceno od pričakovane,
 • več različnih načinov licitacij – dražb, vse do avtomatskega zbiranje ponudb,
 • odpadejo številni ogledi – praviloma zadostujeta dva dneva odprtih vrat, možni so seveda tudi klasični individualni ogledi. Lastnik nepremičnine tako prihrani veliko časa in stroškov, število ogledov, ki so za vse prodajalce praviloma najbolj moteči se občutno zmanjšajo,
 • zagotovljena je celotna transparentnost prodaje in posredovanja nepremičnin,
 • licitacijo je možno organizirati in izvesti praktično takoj, roki izvedbe se nastavijo poljubno, če je za posamezno nepremičnino že znanih več resnih kupcev, se lahko licitacija  izvede že v roku 1-3 dni,
 • možno je dodati cenitev, kar dražiteljem omogoča, da pridobijo na banki ustrezno odobritev višine kredita in tako na licitaciji »vedo« do katerega zneska lahko licitirajo oziroma oddajo svojo naj-sprejemljivejšo ponudbo.
 • nekatere nepremičnine se lahko posnamejo z dronom, naredijo se visokokakovostne fotografije z možnostjo virtualnega sprehoda po nepremičnini in okolici, kar pomeni, da lahko kupec (v kolikor je v tujini, bolezen…) zelo dobro dobi vpogled v nepremičnino, slednje pa tudi zmanjša čas ogleda, kupci ali najemniki pa se lahko po ogledu ponovno večkrat »sprehodijo po nepremičnini – služi kot katalog nepremičnine. Ogled, prodaja in nakup nepremičnine se lahko v izrednih razmerah izvede tudi brez fizične prisotnosti oziroma stikov.

Mnenja strank

»Zaradi pandemije in velikega povpraševanja po nepremičninah ter potencialnih dražiteljev na
narokih, smo se odločili za izvedbo javnih dražb preko spletne storitve. Spletno storitev eBORZA
nepremičnin smo izbrali na podlagi proučitve sistema in vseh povezanih storitev, ki so nas po izvedbi
testnega primera, prepričali o visokem profesionalnem nivoju, v tehničnem in pravnem pogledu.
Pričakovanja, ki smo jih imeli pred izvedbo prvih prodaj preko spleta so bila zato zelo visoka in so bila
skozi izvedbo, celo presežena. Izvedba je potekala brez posebnosti in zapletov, zaznali smo tudi dobro
mero zadovoljstva dražiteljev, ter zaradi visokih izkupičkov, tudi naših upnikov.«

stečajni upravitelj Primorja

Pooblaščene agencije